AMPLEXUS św. Bernarda i Marcina Lutra

Ukrzyżowany Chrystus obejmuje klęczących i modlących się przed Nim teologów krzyża: św. Bernarda z Clairvaux i Marcina Lutra (rzeźba została wykonana w brązie przez Wernera Franzena w latach 1986/ 87. Znajduje się w kościele pocysterskim w Altenbergu).
Rzeźba przedstawia Chrystusa, którego ramiona są oddzielone od krzyża, a jedynie Jego stopy przylegają do niego. Wyrażone jest przez to jakby "wznoszenie się" Chrystusa, jak podczas Wniebowstąpienia. Przykład tego mamy w ołtarzu z Isenheimer w przedstawieniu Zmartwychwstania u Mathiasa Grunewalda. Chrystus obejmuje obojga ramionami klęczące przed Nim postacie. Prawą ręką Ukrzyżowanego objęty jest za ramię św. Bernard, a lewym ramieniem obejmuje łagodnie plecy Lutra.
'Św. Bernard ukazany jest tutaj jako starzec i mistyk z utkwionym w Chrystusa spojrzeniem, natomiast Luter jako młody człowiek obserwujący z głęboką czcią związek pomiędzy św Bernardem i Chrystusem. Św. Bernard ma swoje ramiona złożone i skrzyżowane na piersi. Na prawym ramieniu położony został pastorał opacki. Ręce Lutra trzymają zwój Pisma Świętego. Jest on wyrazem teologii Lutra, która powróciła do Słowa Bożego. Obaj klęczący reformatorzy są jeszcze dodatkowo określeni przez swoje herby i imiona wyryte w podstawie rzeźby.