Kazania na różnorodne tematy (Sermones de diversis)- Div

 • Div 1: O kolosalnych złudzeniach tego życia
 • Div 2: O posłuszeństwie, cierpliwości i mądrości
 • Div 3: O pieśni Ezechiasza
 • Div 4: O trzech spoiwach: przez kajdany, gwoździe i klej
 • Div 5: O słowach Habakuka: "Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania" (Ha 2, 1)
 • Div 6: O ciele, skórze i kościach duszy w mistycznym sensie
 • Div 7: O trojakim blasku
 • Div 8: O różnych poruszeniach duszy i stosownie do tego różnych imionach Boga
 • Div 9: O słowach Apostoła: "Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty" (Rz 1, 20) i o wersie z Psalmu: "Pragnę słuchać tego, co mówi Pan Bóg" (Ps 84, 9)
 • Div 10: Porządek życia według pięciu zmysłów duszy
 • Div 11: O dwojakim chrzcie
 • Div 12: O początku, środku i końcu naszego życia
 • Div 13: O trojakim miłosierdziu i czworakim współczuciu
 • Div 14: O siedmiu darach Ducha Świętego przeciw siedmiu występkom
 • Div 15: O przysłowiu: "Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył roztropności" (Prz 3, 13)
 • Div 16: Na święto świętego Andrzeja; o trojakiej sztuce dobra
 • Div 17: O trzykrotnym nadzorze: rąk, języka i serca
 • Div 18: O słowach Apostoła: "Bo Królestwo Boże- to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym" (Rz 14, 17)
 • Div 19: O słowach Apostoła: "Królestwo Boże- to nie sprawa tego, co się je i pije" (Rz 14, 17)
 • Div 20: O słowach Pana: "Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony" (Łk 14, 11)
 • Div 21: O przysłowiu: "Ona sprawiedliwego po ścieżkach prostych powiodła" (Mdr 10, 10)
 • Div 22: O poczwórnej winie
 • Div 23: O siedmiu duchach
 • Div 24: O poczwórnym działaniu bożego Słowa
 • Div 25: O błaganiu, modlitwie, prośbie i dziękowaniu
 • Div 26: Jak nasza wola musi ulec woli Boga na trzy sposoby
 • Div 27: Przeciw całkowicie złemu występkowi niewdzięczności
 • Div 28: O czytaniu z Księgi Hioba: "Od sześciu cię nieszczęść uwolni, w siedmiu- zło cię nie dotknie" (Hi 5, 19)
 • Div 29: O Bożej miłości
 • Div 30: O drewnie, sianie i słomie
 • Div 31: Trzy sposoby myślenia
 • Div 32: Trzykrotny osąd
 • Div 33: O słowach Psalmu: "Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?" (Ps 23, 3)
 • Div 34: Zajęcie stanowiska wobec niektórych słów Orygenesa
 • Div 35: Do opatów
 • Div 36: O wysokości i głębi serca
 • Div 37: O pracy w żniwa III
 • Div 38: O pracy w żniwa I
 • Div 39: O pracy w żniwa II
 • Div 40: Spowiedź i posłuszeństwo jako drogi do życia
 • Div 41: O drodze posłuszeństwa
 • Div 42: O pięciu sprawach i pięciu zakresach
 • Div 43: Na Wniebowstąpienie Pana V
 • Div 44: Na Wielkanoc IV
 • Div 45: O "trójcy" człowieka: o całkowicie złej "trójcy" w którą on upadł i o "trójcy" przez którą powstał z tego upadku
 • Div 46: Podobnie brzmiące kazanie z szóstym kazaniem o Wniebowzięciu (maryjne)
 • Div 47: O Zwiastowaniu NMP
 • Div 48: O dobrowolnym ubóstwie
 • Div 49: O trzykrotnym słowie
 • Div 50: O właściwym porządku upodobań
 • Div 51: O tej, która nosiła Chrystusa; dlaczego Maria została oczyszczona i Chrystus został obrzezany
 • Div 52: O Najświętszej Maryi
 • Div 53: O różnych imionach Chrystusa
 • Div 54: O Objawieniu Chrystusa
 • Div 55: O sześciu dzbanach na wodę służącą do oczyszczenia
 • Div 56: Co oznaczają dzbany na wodę, które będą musiały zostać wypełnione trojaką obawą
 • Div 57: O Wielkanocy
 • Div 58: Dalsze kazanie o Wielkanocy i kobietach
 • Div 59: O trzech chlebach
 • Div 60: O Wniebowstąpieniu Pana
 • Div 61: O Psalmie 23
 • Div 62: O słowach: "Kto zaś chciałby mi służyć" (J 12, 26)
 • Div 63: O słowach z Ewangelii: "Jeśli kto chce pójść za Mną" (Mt 16, 24)
 • Div 64: O trzykrotnej śmierci świętych
 • Div 65: O wewnętrznym związku trojakich przypowieści u Mateusza: "Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli itd." (Mt 13, 44)
 • Div 66: Na uroczystość Wszystkich Świętych
 • Div 67: Wykonanie moralnych i mistycznych przykazań przez Chrystusa
 • Div 68: Podobnie brzmiące jak Div 32
 • Div 69: O starym i nowym w trzykrotnym względzie
 • Div 70: O doświadczeniu samego siebie
 • Div 71: O zmierzaniu Ludu Izraela do Ziemi Egipskiej
 • Div 72: O Psalmie 1: "Szczęśliwy mąż, który nie błądzi" (Ps 1, 1)
 • Div 73: O wersie Psalmu: "Mówi głupi w sercu swoim: nie ma Boga" (Ps 13, 1)
 • Div 74: O wersie Psalmu: "Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają" (Ps 13, 1)
 • Div 75: O grzesznikach, którzy mają nadzieję, aby się na końcu wyspowiadać
 • Div 76: O trzykrotnej łasce Boga
 • Div 77: O wersecie: "Służy mi lud, którego nie znałem" (Ps 17, 44)
 • Div 78: O trzech namiotach
 • Div 79: O trzykrotnym przygotowaniu serca
 • Div 80: O wielu postaciach i korzyściach jedności
 • Div 81: O uwielbieniu Chrystusa
 • Div 82: O kontroli serca
 • Div 83: Dlaczego powinno się unikać pochwały ludzkiej
 • Div 84: O górnym i dolnym miejscu duszy
 • Div 85: O upadku drzewa lub śmierci człowieka
 • Div 86: Różnica pomiędzy stworzeniem a Stwórcą
 • Div 87: O trzech pocałunkach
 • Div 88: O czterech sposobach działania Ducha Świętego w nas
 • Div 89: O pocałunku Ducha Świętego
 • Div 90: O obu stopach Pana w obrazowym sensie i trzech tajemniczych namaszczeniach oliwą
 • Div 91: O trojakiej latorośli (Pnp 4, 13)
 • Div 92: O trzykrotnym wejściu
 • Div 93: O właściwościach zębów
 • Div 94: O ucieczce Eliasza od Izebel
 • Div 95: Gorycz nauki musi zostać umiarkowana u kaznodziejów
 • Div 96: O czterech źródłach Zbawiciela
 • Div 97: O mleku i miodzie
 • Div 98: O trzykrotnym pokoju i obciosanych kamieniach
 • Div 99: O czterech grupach ludzi, którzy zamieszkują Królestwo Boże
 • Div 100: O postawie pasterza i postawie stada
 • Div 101: O czterech rodzajach miłości
 • Div 102: O trzykrotnym upadku człowieka i jego trzykrotnym nawróceniu
 • Div 103: O czterech krokach w dokonywaniu wyboru
 • Div 104: O czterech przeszkodach w przyznaniu się do grzechu
 • Div 105: O środkach zbawienia dla duszy
 • Div 106: O trzech stanach duszy
 • Div 107: Jak modlić się do Boga
 • Div 108: O puszczaniu krwi
 • Div 109: O lampach panien z Ewangelii
 • Div 110: O nędzy człowieka
 • Div 111: Na Wielkanoc; o obietnicach Pana
 • Div 112: O czterech stanach sumienia
 • Div 113: O trzech zatajonych grzechach
 • Div 114: Sentencja z Augustinus, De civitate Dei I, 19, c. 13
 • Div 115: O trzech stanach serca
 • Div 116: O śmierci i zmartwychwstaniu w dwojakim sensie
 • Div 117: O czterech źródłach, które wytryskują z Raju
 • Div 118: O siedmiu stopniach wzrastania
 • Div 119: Trzy myśli o Wcieleniu
 • Div 120: O trojakiej służbie sługi Bożego
 • Div 121: O szkole miłości
 • Div 122: O dwóch błędach podczas postu
 • Div 123: O wizji Izajasza (Iz 6, 1)
 • Div 124: O czterech stopniach dobrej woli
 • Div 125: O godnej sławie mądrości Boga