Kazania do Pieśni nad Pieśniami (Sermones super Cantica Canticorum)- SC

 • SC 0: "Mądrość jako przezwyciężenie pożądliwości" (tłum. polskie: Cenobium 14, Tyniec 2000, ss. 12- 18).
 • SC 2: "Wcielenie jako pojednanie" (tłum. polskie: Cenobium 15, Tyniec 2001, ss. 48- 57).
 • SC 3: "Powrót, podzięka i ogląd" (tłum. polskie: Cenobium 16, Tyniec 2001, ss. 20- 24).
 • SC 4: "Stworzenie i uwielbienie"
 • SC 5: "Cielesność dzieła stworzenia"
 • SC 6: "Wszechmoc Bożego Ducha"
 • SC 7: "Anioł jako kontemplatyk i stróż modlitwy"
 • SC 8: "Trójca i zaślepienie curiositas"
 • SC 9: "Środki w dążeniu do doskonałości (murmuratio) Serca Jezusowego"
 • SC 10: "Chwalenie Boga (devotio) jako znak contritio"
 • SC 11: "Chwalenie Boga i Trójcy"
 • SC 12: "Formy pietas"
 • SC 13: "Nieudane chwalenie Boga"
 • SC 14: "Kościół i Synagoga"
 • SC 15: "Imię Jezus i pokuta"
 • SC 16: "Spowiedź i pokuta"
 • SC 17: "Mistyka Ducha i zazdrość diabła"
 • SC 18: "Wlane charyzmaty"
 • SC 19: "Duch i Anioł"
 • SC 20: "Od cielesnej do duchowej miłości"
 • SC 21: "Naśladowanie jako obdarowanie łaską"
 • SC 22: "Cztery aspekty udzielenia łaski"
 • SC 23: "Od zbawienia do mistyki"
 • SC 24: "Zgodność wiary i działania"
 • SC 25: "Boża moc w ludzkiej słabości"
 • SC 26: "Chrześcijańskie umieranie"
 • SC 27: "Kościół i Niebo"
 • SC 28: "Słuchanie wiary lepsze niż oglądanie"
 • SC 29: "Pokój i ‘fałszywi bracia’"
 • SC 30: "Klęski jako zwycięstwa Kościoła"
 • SC 31: "Na drodze do zobaczenia Boga"
 • SC 32: "Spostrzeganie słowa"
 • SC 33: "Doświadczenie i zakwestionowanie Boga"
 • SC 34: "Upokorzenie i cierpliwość"
 • SC 35: "Brak mądrości upadla człowieka poniżej zwierząt"
 • SC 36: "Od poznania siebie do poznania Boga"
 • SC 37: "Pokora i pycha. Niebo i piekło"
 • SC 38: "Wiedza i sprawiedliwość splatają się w budowaniu"
 • SC 39: "Zbawienie jako uwolnienie spod władzy diabła" (Pnp 1, 8)
 • SC 40: "Piękno obyczajów: res i intentio" (Pnp 1, 9)
 • SC 41: "Wiara jako ozdoba: słuchanie i oglądanie" (Pnp 1, 9)
 • SC 42: "Zwrócenie uwagi i pokora" (Pnp 1, 11)
 • SC 43: "Naśladowanie cierpienia: Wcielenie" (Pnp 1, 12)
 • SC 44: "Chrystus medicus i jego pacjent" (Pnp 1, 13)
 • SC 45: "Pokora i naśladowanie cierpień" (Pnp 1, 14)
 • SC 46: "Monastycyzm jako prawdziwa ozdoba Kościoła" (Pnp 1, 15)
 • SC 47: "Dziewictwo i męczeństwo" (Pnp 2, 1)
 • SC 48: "Naśladownictwo krzyża" (Pnp 2, 2)
 • SC 49: "Di SCretio: Ordo caritatis" (Pnp 2, 4)
 • SC 50: "O porządku miłości" (Pnp 2, 4)
 • SC 51: "Pomiędzy miłością do Boga i do bliźniego" (Pnp 2, 5)
 • SC 52: "Ekstaza i powszedniość" (Pnp 2, 7)
 • SC 53: "Bohaterski Mesjasz: ‘przeskoczył’ anioła" (Pnp 2, 8)
 • SC 54: "Odrzucenie nauki o zbawieniu diabła" (Pnp 2, 8)
 • SC 55: "Miłosierdzie i sprawiedliwość" (Pnp 2, 9)
 • SC 56: "Ludzka natura Chrystusa jako ‘ściana spowiadająca’" (Pnp 2, 9)
 • SC 57: "Warunek dla mistycznego spotkania z Bogiem" (Pnp 2, 10)
 • SC 58: "Odpowiednia chwila dla kazania" (Pnp 2, 10)
 • SC 59: "Czysta i obłudna wstrzemięźliwość" (Pnp 2, 12)
 • SC 60: "Miłość Boga i bliźniego jako właściwość" (Pnp 2, 13)
 • SC 61: "Serce Jezusa" (Pnp 2, 13)
 • SC 62: "Contemplata praedicare" (Pnp 2, 14)
 • SC 63: "Zagrożona mądrość i sprawiedliwość" (Pnp 2, 15)
 • SC 64: "’Herezja’ w klasztorze" (Pnp 2, 15)
 • SC 65: "Herezja: species boni" (Pnp 2, 15)
 • SC 66: "Dogmaty heretyków" (Pnp 2, 15)
 • SC 67: "Prawdziwe wypełnienie Duchem" (Pnp 2, 16)
 • SC 68: "Uzdrowienie i łaska przez Kościół" (Pnp 2, 16)
 • SC 69: "Wnętrze Trójcy" (Pnp 2, 16)
 • SC 70: "Wcielenie jako wyrzeczenie się samego siebie" (Pnp 2, 16)
 • SC 71: "Zjednoczenie: Boga i człowieka" (Pnp 2, 17)
 • SC 72: "Posłanie Ducha: aspiratio, inspiratio, respiratio" (Pnp 2, 17)
 • SC 73: "Najmłodsze danie" (Pnp 2, 17)
 • SC 74: "Mistyka ‘Słowa’" (Pnp 2, 17)
 • SC 75: "Poszukiwanie Boga" (Pnp 3, 1)
 • SC 76: "SChatologiczne zastrzeżenie, Wniebowstąpienie, Kościół" (Pnp 3, 2)
 • SC 77: "Anioł i apostoła, prawdziwie czuwający" (Pnp 3, 2)
 • SC 78: "Kościół: skutek boskiego wyboru łaski" (Pnp 3, 3)
 • SC 79: "Wypełnienie końca czasu i pojednanie z Żydami" (Pnp 3, 3)
 • SC 80: "Gilbert pomiędzy pojęciem a rzeczywistością Boga" (Pnp 3, 1)- (tłum. polskie: Wszystko ze zdziwienia, Antologia tekstów filozoficznych z XII wieku, W-wa 2006, ss. 203- 213).
 • SC 81: "Dusza: simplicitas, immortalitas, libertas"- (tłum. polskie: j. w. ss. 213- 224).
 • SC 82: "Dusza: duplicitas, mortalitas, servitus" (Pnp 7, 10)- (tłum. polskie: j. w. ss. 224- 233).
 • SC 83: "Miłość Boga i przezwyciężenie zła" (Pnp 7, 10) (tłum. Polskie: j. w. ss. 233- 239).
 • SC 84: "Poszukiwanie Boga: praedilectio (1 J 4, 10)" (Pnp 3, 1)
 • SC 85:"Wzniesienie się do duchowych zaślubin: oświecenie, oczyszczenie, zjednoczenie" (Pnp 3, 1)
 • SC 86: "Dyskrecja" (Pnp 3, 1)