Różnorodny zbiór kazań (Sermones varii)

 • Na Adwent
  • O trojakim świecie zmarłych
 • Na Objawienie Pańskie
 • Na nawrócenie świętego Pawła
 • Na wspomnienie narodzin świętego Wiktora (Vice)
  • Pierwsze kazanie (Vict I)
  • Drugie kazanie (Vict II)
 • O Bożej woli
 • O sposobach działania łaski
 • O siedmiu darach Ducha Świętego
 • O świętym Malachiaszu