Kazania na Rok Liturgiczny: druga część (Sermones per annum II)

 • Na "Święto Narodzin" świętego Benedykta (Ben)
 • Na Zwiastowanie NMP (Ann)
  • Pierwsze kazanie (Ann I) - O wersie z Psalmu: "Niech chwała Jego zamieszka na naszej ziemi" (Ps 84, 10)
  • Drugie kazanie (Ann II)) - O siedmiokrotnym Duchu
  • Trzecie kazanie (Ann III)) - O Marii, cudzołożnicy i Zuzannie
 • Na Niedzielę Palmową (Palm)
  • Pierwsze kazanie (Palm I)) - O procesji i Męce Pańskiej
  • Drugie kazanie (Palm II)) - O Męce Pańskiej, procesji i czterech postojach procesji
  • Trzecie kazanie (Palm III)) - O pięciu dniach: dniu wjazdu, posiłku, męce, ciszy grobu i zmartwychwstania.
 • O Krwawym Tygodniu (IV HM)
  • O Męce Pańskiej
 • O Wielkim Czwartku (V HM)
  • O chrzcie, Sakramencie Ołtarza i umywaniu nóg
 • O Zmartwychwstaniu Pana (Pasc)
  • Pierwsze kazanie (Pasc I)) - O obelgach Żydów
  • Drugie kazanie (Pasc II)) - O świętej Wielkanocy, o czytaniu Ewangelii: "Maria Magdalena itd." (Mk 16, 1)
  • Trzecie kazanie (Pasc III)) - O trądzie Naamana
  • Czwarte kazanie (Pasc IV)) - O dniach zmartwychwstania: jak dla niektórych Chrystus jeszcze się nie narodził
 • Na oktawę Wielkanocy (O Pasc)
  • Pierwsze kazanie (O Pasc I)) - O czytaniu z Listu św. Jana (1 J 5, 4)
  • Drugie czytanie (O Pasc II)) - O słowach z tego samego czytania: "Trzej są w niebie, którzy dają świadectwo" (1 J 5, 7)
 • Na Dni Błagalne (Rog)
  • O trzech chlebach
 • Na Wniebowstąpienie Chrystusa (Asc)
  • Pierwsze kazanie (Asc I)) - O czytaniu Ewangelii
  • Drugie kazanie (Asc II)) - Jak On wstępuje do nieba, aby wszystko wypełnić
  • Trzecie kazanie (Asc III)) - O poznaniu i upodobaniu
  • Czwarte kazanie (Asc IV)) - O różnych wznoszeniach
  • Piąte kazanie (Asc V)) - O wspaniałomyślności, cierpliwości i jednomyślności
  • Szóste kazanie (Asc VI)) - O poznaniu i upodobaniu
 • Na Pięćdziesiątnicę (Pent)
  • Pierwsze kazanie (Pent I)) - O Duchu Świętym, jak ma On na nas trzykrotny wpływ
  • Drugie kazanie (Pent II)) - O dziełach Trójcy w nas, o trosce Syna i o trojakiej łasce Ducha Świętego
  • Trzecie kazanie (Pent III)) - Podobnie na to samo święto
 • Na święto świętego Jana Chrzciciela (JB)
  • O lampie, która pali się i świeci
 • Wigilia Święta Apostołów Piotra i Pawła (VPP)
  • O trojakiej pomocy, którą otrzymujemy od Świętych
 • Na Święto Apostołów Piotra i Pawła (PP)
  • Pierwsze kazanie (PP I)
  • Drugie kazanie (PP II)
  • Trzecie kazanie (PP III)
  • O czytaniu z Księgi Mądrości: "Ci są mężami miłosierdzia" (Syr 44, 10)
 • Czwarta Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (IV p P)
  • O Dawidzie i Goliacie oraz o pięciu kamieniach
 • Szósta Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (VI p P)
  • Pierwsze kazanie (VI p P I)) - O czytaniu Ewangelii, gdzie tłum przez trzy dni wytrwał bez jedzenia i przez siedem chlebów został nasycony
  • Drugie kazanie (VI p P II)) - O siedmiu kawałkach miłosierdzia O najwyższych i najgłębszych sercach, w związku z poprzednimi kazaniami (Alt)
 • O pracy w żniwa (In labore)
  • Pierwsze kazanie (In labore I)) - Jak podwójne nieszczęście prowadzi do dobra
  • Drugie kazanie (In labore II)) - O dwóch stołach
  • Trzecie kazanie (In labore III)) - "Takie są pokolenia tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego" (Ps 23, 6)
 • Na Wniebowzięcie NMP (Asspt)
  • Pierwsze kazanie (Asspt I)) - O podwójnym Wniebowzięciu
  • Drugie kazanie (Asspt II)) - O oczyszczeniu, ozdobieniu i wypełnieniu domu
  • Trzecie kazanie (Asspt III)) - O Marii, Marcie i Łazarzu
  • Czwarte kazanie (Asspt IV)) - O czterech dniach Łazarza i chwale NMP
  • Piąte kazanie (Asspt V)) - Podobnie jak wyżej
  • Szóste kazanie (Asspt VI)) - Potrójne znaczenie u Marii "Pełna łaski"
 • Niedziela w Oktawie Wniebowzięcia NMP (O Asspt)
  • O słowach Apokalipsy: "Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12, 1)
 • Na Narodzenie NMP (Nat. BMV)
  • O Akwedukcie
 • Kazanie do opatów (Abb)
  • Jak Noe, Daniel i Hiob, każdy na swój sposób przebyli morze: łodzią, na moście i przez mieliznę
 • Na wspomnienie świętego Michała Archanioła (Mich)
  • Pierwsze kazanie (Mich I)) - O trzech powodach, dlaczego Aniołowie się o nas troszczą
  • Drugie kazanie (Mich II)) - O słowach Pana: "Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych" (Mt 18, 6)
 • Pierwsza Niedziela Listopada (I Nov)
  • Pierwsze kazanie (I Nov I)) - O wizji Izajasza (Iz 6, 1)
  • Drugie kazanie (I Nov II))
  • Trzecie kazanie (I Nov III))
  • Czwarte kazanie (I Nov IV))
  • Piąte kazanie (I Nov V))
 • Na Uroczystość Wszystkich Świętych (OS)
  • Pierwsze kazanie (OS I)) - O czytaniu z Ewangelii: "Jezus widząc tłumy" (Mt 5, 1)
  • Drugie kazanie (OS II)) - O stanie świętych przed zmartwychwstaniem
  • Trzecie kazanie (OS III) - Jak oni będą uczynieni bez braków i wad
  • Czwarte kazanie (OS IV)) - O łonie Abrahama i ołtarzu, przy którym św. Jan słuchał dusz świętych. O siedmiu chlebach, od których według Pisma siedem koszów ułomków pozostało
  • Piąte kazanie (OS V)) - O korzyściach z rozmyślania o nich
 • Na poświęcenie kościoła (Ded)
  • Pierwsze kazanie (Ded I)) - O pięciu tajemnicach poświęcenia kościoła
  • Drugie kazanie (Ded II)) - Jak my zarówno musimy być jedno między sobą i z innymi
  • Trzecie kazanie (Ded III)) - O trzykrotnej organizacji, dzięki której strzeże nas Bóg
  • Czwarte kazanie (Ded IV)) - O trojakim zamieszkiwaniu
  • Piąte kazanie (Ded V)) - O dwukrotnym rozważaniu samego siebie
  • Szóste kazanie (Ded VI)) - O słowach Jakuba: "Prawdziwie Pan jest na tym miejscu" (Rdz 28, 16)
 • Na święto świętego biskupa Marcina (Mart)
  • O przykładzie posłuszeństwa
 • Na "Dzień Narodzin" świętego Klemensa (Clem)
  • O trojakiej wodzie
 • Na powrót do Domu Ojca świętego biskupa Malachiasza (Mal)
 • Na wigilię świętego Andrzeja Apostoła (V And)
  • Jak przez post powinniśmy się przygotować na święto Świętego
 • Na "Dzień Narodzin" świętego Andrzeja (And)
  • Pierwsze kazanie (And I)) -O czystych rybach
  • Drugie kazanie (And II)) - O czterech końcach krzyża
 • Na śmierć Pana Humberta (Humb)